การรับประกัน

GETNIPPON มีการรับประกันสินค้าระหว่างขนส่งจากญี่ปุ่นมายังประเทศไทย

โดยคิดเบี้ยประกันอยู่ที่ ราคาสินค้าหาร 20 เช่น สินค้าจบประมูลที่ 10,000 บาท เบี้ยประกันก็จะอยู่ที่ 500 บาท

แต่จะคุ้มครองเป็นราคาสินค้าคือ 10,000 บาท

ประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. รับผิดชอบเฉพาะของที่เกิดความเสียหายจากการขนส่งจากญี่ปุ่นมาไทยเท่านั้น (ของที่เสียหายจากคนขาย หรือ การขนส่งไปรษณีย์ , Flash Express อยู่นอกเหนือการรับประกัน)

  2. การรับประกันคุ้มครอบถึงค่าขนส่งจากญี่ปุ่นมาไทยด้วย เช่น สินค้า 10,000 บาท เบี้ยประกัน 500 บาท แต่สินค้าชิ้นนี้มีค่าใช้จ่ายส่งมาไทยอยู่ที่ 1500 บาท ประกันก็คุ้มครอบค่าขนส่งส่วนนี้ด้วย

    กรณีของเสียหายจากการขนส่งจะคืนทุนให้ถึง 11,500 บาท

  3. ของชิ้นไหนที่ซ่อมได้ เช่น ล้อแม๊ก , เบาะรถยนต์ , และอื่นๆ จะทำการซ่อมให้

  4. ของชิ้นไหนที่(ซ่อมไม่ได้) จะทำการขอคืนของในสภาพเดิมและคืนทุนประกันเท่ากับราคาของที่ถึงไทย เช่น ลูกค้าซื้อทุนประกันความเสียหาย 10,000 บาท เราก็จะคืนให้ 10,000 บาท

  5. กรณีของในกล่องมีหลายชิ้น แต่เสียหายเพียงชิ้นเดียว ทางเราจะทำการประเมินราคาของสินค้าชิ้นนั้นแล้วจ่ายชดเชยตามราคากลาง

  6. เมื่อของถึงไทย ทางเราจะทำการแกะกล่องสินค้าเพื่อตรวจสอบความเสียหายและถ่ายรูปไว้ก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าต่อไป