ขั้นตอนการชำระเงินเพื่อฝากซื้อสินค้า GETNIPPON by GUM Auction

เราจะรับชำระผ่านทาง QR CODE โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. Save รูป QR Code นี้ไว้ในมือถือ

qr 1